نمونه سوالات پیام نور

@دکتر الهی قمشه ای- نوروز شناسی و هفت سین (ویدئویی)

 دکتر الهی قمشه ای- نوروز شناسی و هفت سین

دکتر الهی قمشه ای- نوروز شناسی و هفت سین بصورت ویدیویی که دیدنش را به همه دوستان سفارش میکنم

@دکتر الهی قمشه ای- نوروز شناسی و هفت سین
@دکتر الهی قمشه ای- نوروز شناسی و هفت سین
در این قسمت دکتر الهی قمشه ای به شرح رسم هفت سین در فرهنگ نوروزی می پردازد و به دقت وکمال از بطن این سنت باستان حقایقی را بیرون می کشد که جای تامل دارد چراکه همانطور که ایشان توضیح می دهند ظاهر هر چیز دلیل بر این نسیت که در باطن همان برداشت صحیح باشد.

به نظر شما این پست چطور بود؟ (نمایش نتیجه بعد از رای دهی)
  • فوق العاده 
  • جالب 
  • مفید 
  • خسته کننده 
  • ضعیف 
قالب وردپرس
قالب وردپرس