نمونه سوالات پیام نور
از بیل گیتس پرسیدند:از تو ثروتمندتر هم هست؟
از بیل گیتس پرسیدند:از تو ثروتمندتر هم هست؟

@از تو ثروتمندتر هم هست؟

از بیل گیتس پرسیدند:از تو ثروتمندتر هم هست؟
گفت:بله، فقط یک نفر!
پرسیدند:چه کسی؟
گفت:سال ها پیش در فرودگاه نیویورک بودم.
قبل از پرواز، چشمم به نشریه ها و روزنامه ها افتاد و از تیتر یک روزنامه خیلی خوشم آمد.
دست کردم توی جیبم که آن را بخرم، دیدم پول خرد ندارم…از خرید منصرف شدم. همان موقع دیدم پسر بچه ی سیاه پوست روزنامه فروش گفت:این روزنامه مال خودت.
گفتم:آخه من پول خرد ندارم.
گفت: برای خودت…
و این داستان هم زمان بود با اخراج شدن من از شرکت قبلی که در آن کار می کردم و پی ریزی اولیه برای شرکت مایکروسافت…
زمانی که به اوج قدرت رسیدم (بعد از ۱۹ سال)،
تصمیم گرفتم آن پسر بچه را پیدا و گذشته را جبران کنم؛ بعد از مدتی جستجو متوجه شدیم که فرد مورد نظر سیاه پوستی مسلمان و دربان سالن تئاتر است.
او را به شرکت دعوت کردم و پرسیدم:مرا میشناسی؟
گفت: بله، شما آقای بیل گیتس معروف هستید.
ماجرا را برایش تعریف کردم و گفتم:حالا
می خواهم جبران کنم.
گفت: آقای بیل گیتس،نمی توانی جبران کنی…
فرق من با تو در این است که من در اوج نداری بخشیدم،ولی تو در اوج داشتن می خواهی ببخشی؛ و این چیزی را جبران نمی کند.

به نظر شما این پست چطور بود؟ (نمایش نتیجه بعد از رای دهی)
  • فوق العاده 
  • جالب 
  • مفید 
  • خسته کننده 
  • ضعیف 
قالب وردپرس
قالب وردپرس